logo top ngb header 1013

Het NGB heeft een aantal secties, waarvoor u zich (als u ingelogd bent als NGB-lid) kunt aanmelden.

Binnen de secties heeft u de gelegenheid te netwerken, ervaringen uit te wisselen en u via de bijeenkomsten bij te scholen. In de secties worden in kleiner verband onderwerpen op specifieke rechtsgebieden aan de orde gesteld. 
Ieder lid kan aan één of meer secties deelnemen. Alleen als u zich als lid van een sectie heeft aangemeld ontvangt u een uitnodiging voor de bijeenkomsten. U meldt u aan via 'Mijn gegevens' in het linkermenu.

Binnen het NGB functioneren de volgende secties:

Sectie Advocaat in Dienstbetrekking (AD)
Uitwisseling van ervaringen, documenten en tips

Sectie Arbeidsrecht
Arbeidswetgeving, arbeidsconflicten, ontslagrecht en CAO's.

Sectie Burgerlijk Recht
Onderwerpen uit het BW, zoals algemene voorwaarden, consumentenrecht, bankrecht, handelsagenten en andere nationale en internationale civielrechtelijke onderwerpen, zoals produktenaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor diensten.

Sectie Directiesecretarissen (DS)
Voor NGB leden die directiesecretaris zijn of een daarmee vergelijkbare functie hebben binnen een bedrijf. Netwerken, uitwisselen van ervaringen en praktische tips.

Sectie Informaticarecht
Softwarebescherming, computercontracten, internationale gegevensstromen, databanken, computerfraude en persoonsregistraties.

Sectie Intellectuele Eigendom
Ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau, alsmede overige internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Sectie Mededingingsrecht
Mededingingsrecht op nationaal en Europees niveau, alsmede overige internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Sectie Omgevingsrecht en sustainability
Ontwikkelingen in het milieurecht in binnen- en buitenland, vergunningen, administratiefrechtelijke procedures.

Sectie Vennootschapsrecht
Ontwikkelingen in het vennootschaps- en ondernemingsrecht op nationaal en Europees niveau.