logo top ngb header 1013

Het NGB is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling. Advocaten in dienstbetrekking kunnen opleidingspunten krijgen voor NGB-opleidingen.

Het Opleidingsbureau bestaat uit een bestuurslid, een advocaat in dienstbetrekking, een hoogleraar of universitair docent en het secretariaat van het NGB. Hoofdverantwoordelijke voor de opleiding is de secretaris. Op dit moment is het Opleidingsbureau als volgt samengesteld: mr. dr. J.A.W. Schreurs, voorzitter, mr. T.A.H. Sweere, advocaat in dienstbetrekking / bedrijfsjurist, prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, hoogleraar Onderneming en Financiering aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en mr. S. Drion, secretaris.

Het NGB beschikt over een Klachtenregeling NGB-opleidingen. Leden die ingelogd zijn kunnen deze regeling bekijken.

Het Opleidingsbureau is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.

E-mail: info@ngb.nl
Telefoon: 070-3490410
Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag
Postadres:
Postbus 93002
2509 AA Den Haag

 OPLEIDINGSBUREAU  
 voorzitter  Mr. dr. J.A.W. Schreurs 
voorzitter
(NXP Semiconductors NV) 
 vice-voorzitter Mr. T.A.H. Sweere 
(Akzo Nobel)
  Prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem 
(ING)
secretaris   
Mr. S. Drion 
secretaris / penningmeester
(VNO-NCW; NGB)
NGB secretariaat  Mr. A.J.E. Weijenborg-Meiss 
adjunct-secretaris
  Mr. H.G. van Wermeskerken
bestuursmedewerker
 

M. Geelen
secretaresse/management-assistente