logo top ngb header 1013

NGB Ronde Tafel Diners 
1910 restaurant Eindh ace00Ook dit voorjaar organiseert het NGB Ronde Tafel Diners. In een sfeervolle omgeving, onder het genot van een diner en een glas wijn, praten tien tot twaalf NGB-leden met collega’s over actuele onderwerpen en wisselen zij ervaringen uit. NGB-bestuursleden en andere ervaren bedrijfsjuristen treden als moderator op. Uit de reacties blijkt dat deze avonden bijzonder op prijs worden gesteld.In de eerste helft van 2018 organiseren wij regionale Ronde Tafel Diners voor de regio’s Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag/Rotterdam. Daarnaast is er een speciale avond voor Solo Bedrijfsjuristen (bedrijfsjuristen die alleen of met zijn tweeën zijn).

Privacy-expertise
Vanaf 25 mei moet uw organisatie voldoen aan de nieuwe, strengere regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de WBP vervangt. Het onderwerp staat hoog op de agenda van de bedrijfsjurist, en daarom is Privacy & IT Security het eerste gespreksthema dit voorjaar. Wij zorgen ervoor dat bij iedere Ronde Tafel Diner expertise over privacy is, hetzij bij de moderator, hetzij bij een ander NGB-lid die als co-moderator optreedt. Zij beantwoorden vragen en geven waardevolle tips.

De gespreksthema's dit voorjaar:

1. Privacy & IT Security

 • Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker;
 • Rechtmatige verwerking, toestemming of een andere grondslag;
 • Rechten van de betrokkene, hoe ver gaat het recht op dataportabiliteit;
 • Register van verwerkingen; overzicht van alle verwerkingen;
 • Veilig versturen en veilig opslaan;
 • Data-incidenten.

2. Corporate Governance, Compliance & Ethiek

 • Implementatie Corporate Governance
 • De rol van Legal
 • De nieuwe Corporate Covernance Code: waardecreatie voor de lange termijn; cultuur van de organisatie

3. Efficiency

 • Lean/agile werken
 • Werkprocessen en projecten optimaal organiseren en waar mogelijk standaardiseren;
 • Werken met een JZ helpdesk;
 • JZ emailadres voor interne vragen;
 • De vraag achter de vraag.

Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld andere gespreksonderwerpen aan te dragen. 

Data en locaties van de Ronde Tafel Diners vindt u hier. NGB-leden ontvangen bericht per e-mail.

Programma

Frankendael Oude Keuken de12e17.30 Ontvangst
18.00 Ronde Tafel Diner (twee-of driegangen diner, met discussiethema's)
21.30 Einde

Voorwaarden
U kunt alleen aan een Ronde Tafel Diner deelnemen als u aan de criteria voldoet (zie hierna). Deelnemers betalen een bijdrage van € 45,- excl. BTW in de kosten van het Ronde Tafel Diner. Na aanmelding krijgt u een factuur. Tot een maand voor de bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Daarna blijft u de bijdrage van € 45,- excl. BTW verschuldigd. De inschrijving sluit als het maximum aantal deelnemers is bereikt. U kunt u dan voor de wachtlijst aanmelden via een email aan info@ngb.nl. Deelname staat niet open voor buitengewone leden.


Criteria
Regionale Ronde Tafel Diners: u werkt als bedrijfsjurist in de regio waar het Ronde Tafel Diner wordt gehouden. 
Ronde Tafel Diner Legal manager: u bent bedrijfsjurist bij een internationaal werkend bedrijf en geeft leiding aan minimaal vijf bedrijfsjuristen.
Ronde Tafel Diner Solo bedrijfsjurist: u bent de enige bedrijfsjurist binnen uw bedrijf, of u bent met maximaal twee bedrijfsjuristen.

Eerdere edities
Een greep uit de reacties van deelnemers aan eerdere edities van Ronde Tafel Diners:

‘Vanaf het begin van de avond was er een zeer open uitwisseling van ideeën en ervaringen.’
‘Het was een zeer gezellige en inspirerende bijeenkomst.’
‘Interessante gespreksonderwerpen, relevant voor iedere bedrijfsjurist – de moderator gaf veel ruimte aan het gesprek maar hield de structuur voor ogen.’
‘Leuk om met anderen te sparren. Goede mix van achtergronden.’
‘Een leuke en nuttige avond, prima concept.’
‘Zeer waardevolle bijeenkomst en goed netwerkevent voor de regio.’
‘Goede bijeenkomst met een interessante, diverse groep deelnemers. Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven die ik de volgende dag al ben gaan toepassen.’
‘ Dit is een geweldig forum.’
‘Zeer inspirerende avond.’

Artikel over Ronde Tafel Diners 
Over de Ronde Tafel Diners verscheen een artikel in De Bedrijfsjurist van januari 2015.