logo top ngb header 1013

Bedrijfsjuristen kunnen tevens advocaat zijn in dienst bij hun werkgever. De advocaat in dienstbetrekking kan binnen deze dienstbetrekking alleen voor zijn eigen werkgever ('groep' uit Boek 2 BW) optreden. De advocaat in dienstbetrekking heeft te maken met alle vereisten waaraan een ‘reguliere’ advocaat ook moet voldoen, maar er zijn wel bijzonderheden, die zijn gebaseerd op de ‘Verordening op de advocatuur’ van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Bedrijfsjuristen die advocaat in dienstbetrekking zijn moeten onder meer:

  • met hun werkgever een zogeheten Professioneel Statuut hebben gesloten, waarin een onafhankelijke praktijkuitoefening wordt gewaarborgd;
  • voldoen aan de opleidings- en stagevereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het NGB is een door de NOvA erkend opleidingsinstituut en biedt haar leden jaarlijks vele opleidingen en bijeenkomsten, waarvoor NOvA-opleidingspunten kunnen worden verkregen. Deze opleidingen en bijeenkomsten zijn op de NGB Workshops na kosteloos.
  • een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

De Sectie Advocaat in Dienstbetrekking biedt advocaten in dienstbetrekking de mogelijkheid ervaringen, documenten, best practices en tips met elkaar te delen. Daartoe wordt onder meer jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd. Ook biedt het NGB een model-kantoorhandboek.

Voor NGB-leden die ingelogd zijn op deze site is meer informatie beschikbaar, zoals links naar notities over bepaalde onderwerpen, uitspraken, het model-kantoorhandboek etc.